.. Etikutbildningar

Etikkurs

Processinriktad utbildning (minst 5 halvdagar) för personal inom vård, barnomsorg socialtjänst eller skola.

Utbildningen är inte en traditionell kurs om etikens historia eller teorier, den handlar mer om reflektionen över vår moral, utifrån ett ansvarsetiskt perspektiv. Etik är varken religion, psykologi eller filosofi, utan vetenskapen som sysslar med reflektioner över våra normer, värderingar och attityder. Blickarna skall därför riktas inåt under kursen; vi kommer att studera oss själva och vårt eget beteende, inte andras.

Etikkurs med fokus på mötet med människor från andra kulturer

En kurs där Ingela Olsson inleder utbildningen under en halv dag och där gruppen sedan genomför självstudier och diskussioner utifrån boken "Möte med människor från andra kulturer" Moris, 2003. Kursen avslutas med en uppföljning tillsammans med Ingela Olsson.