.. Litteraturlista:

Skriv ut litteraturlistan
Can, Mustafa:Tätt intill dagarna,W&W2006
Daun:Svensk mentalitet,Rabén & Sjögren1989
Demibag-Sten, Dilsa:Fosterland,Bonnierpocket2010
Ekblad/Jansson/Svensson:Möten i vården,Liber1997
Fonceca, Isabel:Begrav mig stående,Ordfront1999
Franzén/Allwood:Tvärkulturella möten,Natur & Kultur2000
Franzén, Elsie:Att bryta upp och byta land,Natur & Kultur2001
Godani, Guhn:Till en pedagog från en psykolog,Rädda Barnen,2004
Herrlitz, Gillis:Kulturgrammatik,Konsultförlaget1989
Herrlitz, Gillis:Svenskar,Konsultförlaget1991
Hjärpe, Jan:99 frågor om islam, Leopard förlag2004
Khader, Nasser:Familjeliv och levnadsmönster bland Mellanösterns muslimer,W & W1998
Ibrahimovic, Zlatan:Jag är Zlatan IbrahimovicAlbert Bonniers förlag2011
Ingela Olsson, Antoon Geels, Pär Kide:Döden I ett socialt, kulturellt och religiöst perspektiv Moris AB2008
Olsson, Ingela:Kulturmöten och kulturkrockar i vården Moris AB2007
Olsson, Ingela:Möte med människor från andra kulturer, (150:-)Moris AB2003
Olsson, Ingela:Barnuppfostran i olika kulturer, (120:-)Moris ABSlutsåld! Ny upplaga 2011
Rojas, Mauricio:I ensamhetens labyrint,Brombergs2001
Rojas, Mauricio:Sveriges oälskade barn, att vara svensk men ändå inte,Brombergs
Sachs, L:Det onda ögat eller bakterier,Liber1983
Swanberg, L-K:Hedersmord på Pela,Månpocket2003
Samuelsson, Jan:Muslimers möte med svensk sjukvårdStudentlitteratur1998
Westblom Jonsson:Helen:Mat-tro-tradition,Liber1997
Wikan, Unni:En fråga om heder,Ordfront2004
Åke Andersson:70-talister om värderingar förr, nu och i framtidenKonsultförlaget
Thomas Furth:80-talisterna kommerKonsultförlaget2002
Intressant tidskrift: Invandrare och minoriteter, utkommer 6 ggr/år, i m@swipnet.se
Intressant hemsida, om generationsskiftet: www.kairosfuture.com
Ingela Olssons hemsida: www.ingelaolsson.se
Skriv ut litteraturlistan

Kontakt och beställning av Ingela Olssons böcker:
Ingela Olsson, tel: 0707-991746, epost: ingelaolssonab@hotmail.com